Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 7 februari

Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
2 Korinthe 5 vers 21

Als wij mensen niet verloren waren geweest, had Christus niet hoeven sterven. Aan het kruis moest Hij voor onze zonden het oordeel ondergaan en ten slotte Zijn leven afleggen.

Op dat kruis werd de heiligheid van God zichtbaar als nooit tevoren. Hij kon Zijn Zoon Die onze plaats in het oordeel innam, niets besparen. Het oordeel dat Hem trof, was niet geringer of milder dan wanneer wij daar hadden gehangen. God is te heilig om iets door de vingers te zien, ook toen het Zijn geliefde Zoon was Die de slagen ontving. God wendde Zich van Hem af en antwoordde niet op Zijn angstig roepen.

Het kruis openbaart echter ook op volkomen wijze Gods liefde. In Zijn oneindige liefde had Hij Zijn Zoon niet alleen naar de aarde gezonden, maar Hem ook de opdracht gegeven naar Golgotha te gaan. Christus is daar het ware Zoenoffer voor de zonden geworden, zodat God nu ieder mens genade kan aanbieden.

Zouden we onze Heiland ooit genoeg kunnen danken voor zo’n groot werk met zulke heerlijke gevolgen?

 

Het dagboek bestellen?