Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 5 februari

Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.
2 Petrus 1 vers 20 en 21

Wie heeft de Bijbel geschreven? Het tijdsbestek waarin de Bijbel is opgetekend, bedraagt ongeveer zestien eeuwen. De meeste schrijvers hebben elkaar dus niet gekend. Ze leefden in totaal verschillende tijden en onder compleet verschillende omstandigheden. Onder hen waren boeren, vissers, herders, geleerden en koningen. Toch kenmerkt de Bijbel zich door een opmerkelijke eenheid!

Wie schreef nu de Bijbel? – Slechte mensen of duivels zullen hem niet hebben geschreven, want zijzelf en hun werken worden daarin veroordeeld. Goede mensen of engelen kunnen het ook niet hebben gedaan, want door te zeggen dat de Bijbel het Woord van God is, als zij hem zelf hebben geschreven, zouden zij bedriegers en daarmee zelf niet ‘goed’ zijn.

De Enige Die hem geschreven kan hebben, is Godzelf. Hij gebruikte er mensen voor, maar is Zelf de Auteur!

 

Het dagboek bestellen?