Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 28 augustus

(…) door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis.
Kolosse 1 vers 20

Op 28 augustus 2019 vonden rond Amsterdam verschillende ongelukken plaats. Rijbanen moesten worden afgesloten. Er ontstonden lange files. Heel wat weggebruikers negeerden een rood kruis. De politie deelde handenvol boetes uit. De 110 overtreders moesten dokken: elk 230 euro.

Een rood kruis negeren, dat moet je ook gewoon niet doen. Helemaal niet als God een rood kruis laat zien! Hij roept alle mensen op tot inkeer. God probeert hen tot stilstand te brengen, op alle mogelijke manieren. Hij wil bereiken dat ze gaan nadenken over hun leven, over de toestand van hun ziel en over hun eeuwige bestemming. Het is nodig dat ze op hun knieën gaan om hun zonden te belijden.

Daarom is het zo mooi: het is een rood kruis! God wijst de mensen op het sterven van Zijn Zoon. Jezus Christus hing immers aan het kruis. Hij onderging daar het oordeel over de zonden van allen die in Hem zouden geloven. Wie achter dat kruis schuilt, is voor eeuwig veilig, want daar hééft Gods oordeel al gewoed! Door Christus’ bloed worden we gereinigd van alle zonden en voor God gekocht.