Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 29 augustus

Hij [= de Samaritaan] ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem.
Lukas 10 vers 34

De Heere Jezus Christus kwam op aarde om mensen te helpen die eigenlijk niets van Hem wilden weten. Hij is de ‘barmhartige Samaritaan’. Hij wil allen die in de handen van de satan zijn gevallen, te hulp komen en verzorgen. Na het verbinden van hun wonden, laat Hij ze niet aan hun lot over. Nee, Hij brengt ze naar een plaats waar ze onderdak hebben en geestelijke verzorging krijgen.

Alles gebeurt op de kosten van de Heere Jezus. De mens heeft niets en kan daarom ook niet bijdragen. Voor God en Zijn Zoon is dat geen enkel probleem. De rijkdom die Zij bezitten, is niet te becijferen. En voor Hen is het een vreugde die rijkdom met anderen te delen, om te geven wat nodig is. Zij willen zelfs alles met ons delen, zoals dat in een familie normaal is als de verhoudingen goed zijn.

De Samaritaan moest verder, maar hij zou terugkomen. Onze Heere Jezus komt straks terug om ons op te halen. Dan zullen we voor altijd bij Hem zijn. We mogen dagelijks naar Hem uitzien!

Geplaatst op Categorieën Homepage