Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 27 augustus

Wees dankbaar.
Kolosse 3 vers 15

God ziet graag dat we blij en dankbaar zijn en onze dagen niet in ontevredenheid en al mopperend verslijten. Heel wat mensen zijn door de ‘pest’ van de ondankbaarheid aangetast. Ze hebben op alles wel wat aan te merken. Niemand doet het goed. Alles is verkeerd.

Door zo’n houding bedroeven we onze God. Hij heeft het Liefste dat Hij had, Zijn enige Zoon, voor ons naar de aarde gezonden. Wanneer hebben we Hem de laatste keer voor de gave van de Heere Jezus bedankt? Hebben we de Heiland vandaag al geprezen dat Hij zó veel wilde lijden om ons te verlossen?

We mogen ook nooit vergeten Hem voor Zijn Woord te danken. Het is een oneindig kostbaar geschenk dat we allemaal onze eigen Bijbel hebben in onze eigen taal. Daardoor kunnen we weten wat God van ons denkt en wat Zijn plannen en gedachten zijn. Door de Bijbel weten we dat we Zijn kinderen zijn geworden, enkel en alleen, omdat de Heere Jezus onze plaats in het oordeel heeft ingenomen.

Ja, God geeft ons talloze redenen om te danken. Laten we dan ook niet mopperen, maar dankbaar zijn!