Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 27 maart

De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.
Spreuken 1 vers 7

Door Purmerend reed een auto die de aandacht trok. Hij slingerde van links naar rechts op de weg, reed bij rood door en stopte voor groen. Een politiewagen ging op de Gorslaan voor hem rijden en gaf een stopteken. Hij haalde de politie eerst met piepende banden in en maakte pal voor hun neus een noodstop. Met gepast geweld werd hij aangehouden. Die nacht mocht de drankrijder in de cel doorbrengen.

Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. Dat is een oude volkswijsheid. Werkelijke wijsheid is alleen bij God te vinden. Wie Hem vreest, wie vol is van eerbied en ontzag voor Hem, díe wordt wijs. Mensen die zich van Hem afkeren en niet naar Hem luisteren, worden in de Bijbel dwaas genoemd.

Het is toch ook dwaas om je zó te gedragen dat je voor eeuwig verloren gaat?! Door de Heere Jezus Christus en Zijn kruis kunnen we van onze zonden verlost worden. Het is toch onzinnig als je die mogelijkheid niet gebruikt? Tot God gaan, Zijn raad ter harte nemen en het evangelie geloven, dát is ware wijsheid die een eeuwige beloning heeft.