Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 28 maart

In Hem [= Christus] hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.
Efeze 1 vers 7

Eén van de resultaten van het werk van de Heere Jezus aan het kruis is onze verlossing. Wij waren in slavernij en konden onszelf daaruit niet bevrijden. God kon het wel. Er moest wel een losprijs worden betaald: het bloed van onze Heiland. Hij was het Lam van God en gaf aan het kruis Zijn leven en Zijn kostbaar bloed. Hij was het Losgeld.

Het Boek Exodus geeft daarvan een prachtig plaatje. De Israëlieten waren in Egyptische slavernij. God verhoorde hun gebeden en wilde hen verlossen. Omdat zij echter even zondig waren als de Egyptenaren, hadden ook zij de dood verdiend. Maar ze konden schuilen achter het bloed van het paschalam. Dat bloed moesten ze aan de beide deurposten en aan de bovendorpel van de voordeur strijken.

Wij mogen schuilen achter het bloed van Gods Lam, de Heere Jezus. Daar zijn we in volkomen veiligheid.

Vergeten we niet Hem te danken dat Hij Zijn bloed wilde storten?