Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 26 maart

Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet! Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben.
Romeinen 9 vers 14 en 15

‘Ziet u, ik doe mijn best om goed te leven, en u doet dat ook. En dan zou ík verloren gaan, omdat ik niet geloof dat er een God is; en u wordt gered, omdat u wel in Hem gelooft?! Dat is toch discriminerend!’ Zo vatte de man zijn visie samen, toen hij sprak met een evangelist.

Die schudde zijn hoofd en vroeg hem: ‘Hebt u, naast uw goede daden, ook slechte dingen gedaan?’ Aarzelend gaf de man dat toe. Wie zou van zichzelf durven zeggen dat hij nooit een steekje heeft laten vallen?

Daarop zei de evangelist: ‘Ik heb ook slechte daden gedaan. Daarin is dus geen verschil. Maar mijn slechte daden zijn door het bloed van Christus weggewassen. Hij droeg aan het kruis de straf over mijn zonden. Als ú echter voor God komt te staan, hebt u geen Heiland Die voor u in de bres is gesprongen, want u hebt Hem en Zijn helpende hand niet aangenomen. Daarom staat u schuldig voor God en moet Hij u oordelen’.