Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 11 december

Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?
Efeze 4 vers 9

In het Gelderse Ooij staat een voormalige steenfabriek. De schoorsteen ervan is 55 meter hoog. Vorig jaar klom een man naar boven. De politie werd gewaarschuwd. De brandweer werd te hulp geroepen en een hoogwerker werd ingezet. Het kostte heel wat moeite om de verwarde man in veiligheid te brengen.

Wat heeft het de Heere Jezus een moeite gekost om ons te bevrijden van het oordeel van God! Hij moest dat oordeel daartoe Zelf ondergaan. Dat hield niet een opklimmen in tot grote hoogte, maar een afdalen in een oneindige diepte. Het was de diepte van de Godverlatenheid aan het kruis, de diepte van de drie eindeloze uren van duisternis op Golgotha. Alleen zo konden wij die waren verward en verstrikt in de zonde, worden gered.

Nu is de Heere Jezus in de hemel. Hij is daarheen opgevaren, nadat Hij aan het kruis alles had volbracht en uit de dood is opgewekt. Elke dag opnieuw mogen we de Zoon van God ervoor danken dat Hij ook uit liefde tot ons is neergedaald naar de lagere delen van de aarde, tot in het graf!

 

Het dagboek bestellen?