Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 12 december

U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.
Hebreeën 1 vers 9

Het Nieuwe Testament begint met het komen van Jezus Christus als Mens in de wereld. Wie was Hij? Niet alleen de aangekondigde Koning van Israël, maar ook Gods eigen Zoon Die als zondeloze Mens op aarde heeft geleefd.

Hij had gerechtigheid lief. Hij deed alleen wat in Gods ogen rechtvaardig was. Nooit deed Hij onrecht, nooit zei Hij iets wat God onteerde. Hij voelde dat niet als een knellend juk, maar het was Zijn vreugde de wil van God te doen.

Hij leefde in een omgeving die door ongerechtigheid van de mens werd gekenmerkt. Dat moet voor Zijn heilige ziel een onafgebroken kwelling zijn geweest. Zelf rein te zijn – en dan in zo’n omgeving te moeten leven!

Wat nóg verschrikkelijker voor Hem was, is Golgotha. Want daar droeg Hij Zelf onze zonden. Daar werd Hij tot zonde gemaakt en door God behandeld alsof Hij in Persoon de zonde was. Hij, de Reine, werd geslagen door het zwaard van Gods gerechtigheid!

 

Het dagboek bestellen?