Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 10 december

Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht (…) Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.
Hebreeën 10 vers 10 en 14

Op het kruis van Golgotha gebeurde iets dat in de geschiedenis van de mensheid uniek is.

De Koning der koningen, Jezus Christus, werd met een doornenkroon gekruisigd, tot spot van de mensen. Hij liet het rustig met Zich gebeuren, opdat zondige mensen door Zijn volkomen offer rein en heilig konden worden.

De Heere van de heerlijkheid werd als de ergste boosdoener gevonnist, opdat zelfs de schuldigste van alle mensen door God in genade aangenomen zou kunnen worden.

De Vorst van het leven gaf Zichzelf als een Offer voor de zonde in de dood, opdat mensen die in hun zonden en overtredingen dood waren, het eeuwige leven zouden kunnen ontvangen.

De Rechtvaardige heeft daar voor onrechtvaardigen geleden, opdat Hij hen in verbinding met God en aan Zijn hart kon brengen.

 

Het dagboek bestellen?