Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 9 december

Als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.
Johannes 16 vers 8

Als iets ‘buiten kijf staat’, is daar geen twijfel over. Dan is vriend en vijand het erover eens: het is gewoon zo. De zaak is duidelijk. Je hoeft er dus ook geen ruzie over te maken.

Het werkwoord ‘kijven’ betekent zoveel als schelden of ruziemaken. Het is wat in onbruik geraakt. Helaas niet het schelden en ruziemaken, maar de benaming kijven daarvoor. Over iets wat ‘buiten kijf staat’, heeft het dus geen zin om ruzie te maken.

De Heilige Geest is gekomen en heeft de wereld het overtuigende bewijs geleverd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat bewijs is overtuigend. Die dingen staan dus buiten kijf, al wil de wereld het niet toegeven.

Wat is het grootste bewijs van haar zonde? Dat zij niet in de Heere Jezus geloven.

Wat is het bewijs van Gods gerechtigheid? Dat Hij Christus heeft opgewekt en opgenomen in de hemel. Wat is het bewijs van het oordeel? Dat de satan, de overste van de wereld, op het kruis verslagen is.

 

Het dagboek bestellen?