Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 28 juli

Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, én zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden.
Mattheüs 18 vers 24 en 25

In juli 2019 hield de politie in de Rotterdamse wijk Ommoord een verkeerscontrole. Een bestuurder die werd aangehouden, stond op de lijst van mensen met een openstaande boete. Hij beweerde dat hij niet kon betalen. Daarop werd zijn auto in beslag genomen. Binnen het uur zagen de agenten hem opnieuw rijden. Hij had direct een andere auto gekocht. Ook die was hij kwijt.

De koning uit de dagtekst hield afrekening met zijn slaven. Hij is een beeld van God Die alle mensen rekenschap zal vragen. Hij is volkomen rechtvaardig en eist dat onze hele schuld betaald wordt. Omdat God heilig is, kan Hij geen zonde door de vingers zien.

Kunnen wij betalen? Nooit, daarvoor is de eeuwigheid te kort! Is er dan geen enkele uitweg? Jazeker, door de Heere Jezus! Hij betaalde op het kruis de schuld voor allen die in Hem zouden geloven. Als we Hem aannemen, wordt onze schuld ons kwijtgescholden.