Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 29 juli

Daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen.
Handelingen 24 vers 16

Een postbode gaf in het Franse Vannes een pakketje af bij het echtpaar Chagnot. Dat werd verwacht. De man had een badpak voor zijn vrouw besteld. Dat er een andere naam op het etiket stond, viel hem niet op. Het pakje voelde wel erg zwaar aan. Toen hij het opende, schitterde het voor zijn ogen. Er zaten gouden munten in en goudstaven van 20 en 50 gram. Met elkaar was het zo’n 20.000 euro waard. De Fransman stapte in zijn auto en bracht het pakje twee kilometer verderop bij de rechtmatige eigenaar. Diens naam en adres stonden immers op de rekening in het pakje.

Als hij nou niet eerlijk was geweest, was hij heel wat goud rijker geweest, maar een rein geweten armer. Wat is meer waard?

Hoe kun je een werkelijk zuiver geweten krijgen? Op maar één manier: door voor God neer te knielen en al de zonden te belijden die je je kunt herinneren. Dan vergeeft God ons alle zonden, op grond van het sterven van Christus aan het kruis. Wat zo mooi is: dan wordt niet alleen je geweten gereinigd, maar je wordt ontzettend rijk! Dat zijn hemelse schatten die eeuwig blijven bestaan.