Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 30 juli

Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik.
Psalm 25 vers 1 en 2

Sinds 1782 was op het grootzegel van de Verenigde Staten het motto E pluribus unum (‘Uit velen één’) te vinden. Op 30 juli 1956 werd In God We Trust (‘Wij vertrouwen op God’) aangenomen als het officiële motto. Die spreuk stond sinds 1864 al op Amerikaanse munten, vanaf 1957 ook op het papiergeld.

Een jonge vrouw zat voor me. Het opschrift op haar trui was In Gold We Trust (‘Wij vertrouwen op goud’). Wat een armoede!

Slechts één letter, maar een hemelsbreed verschil. Wie op geld vertrouwt, komt bedrogen uit. Met al het geld van de wereld kun je niet één enkele zonde wegdoen of de straf erover afkopen. En als het aardse leven voorbij is, kun je niets meenemen.

Wie zijn vertrouwen op God stelt, díe wordt geholpen. Als we ons heil van Hem alleen verwachten, worden we gelukkig. Wie zich voor Hem neerbuigt en z’n zonden belijdt, wordt met Hem verzoend. Meer nog: hij wordt Zijn kind. Alles behoort God toe – en wij worden door het geloof in de Heere Jezus Zijn zonen! Is dat niet een onmetelijke en blijvende rijkdom?