Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 27 juli

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. 
2 Petrus 3 vers 9 en 10

Als een tijdbom tikt, als het uurwerk afloopt, is nog maar één ding belangrijk: maak dat je wegkomt!

In de Bijbel spreekt God over iets dat je met een tijdbom zou kunnen vergelijken: Hij heeft een dag bepaald waarop Hij de mensheid zal oordelen. Dan zal Hij de mensen en hun daden beoordelen. We weten dat geen mens zonder zonde is. Gods oordeel zal dus allen moeten treffen – en die vreselijke dag komt steeds dichterbij!

Dan is er geen ontkomen meer aan. Het loon van de zonde is de dood. Zo staat het in de Bijbel. Niemand wil toch die eeuwige dood sterven?!

Omdat God echter niet de dood van zondaars op het oog heeft, maar veelmeer dat zij zich bekeren en eeuwig zullen leven, zond Hij de Heere Jezus als hun grote Plaatsvervanger.

Nog steeds wacht God in Zijn grote geduld op mensen die bij Hem gelukkig willen worden.