Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 24 februari

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
Johannes 14 vers 2 en 3

Twee jaar geleden deed aannemer Piet van ’t Wout een bijzondere klus. Hij verplaatste in Alphen aan den Rijn een dubbelhuis naar de andere kant van de straat. De twee-onder-een-kapwoningen wogen met elkaar 650.000 kilogram. Ze werden 2,5 meter opgekrikt en op 120 wielen naar de nieuwe plek gereden, 60 meter verderop. Op de oude plek bouwde de eigenaar een nieuw huis met een enorme kelder. Daar kwam zijn verzameling klassieke auto’s te staan.

Ja, om een stulpje naar je wens te hebben, moet je soms veel doen. Om ons een woonplaats in de hemel te bereiden, heeft de Heere Jezus Christus onnoemelijk veel gedaan: Hij ging in de dood. Onze zonden stonden immers in de weg, want God is heilig. Daarom moesten eerst onze zonden worden weggedaan. Daartoe moest Christus sterven. Er is voor de heilige God geen andere mogelijkheid om zonden weg te doen, dan de doodsstraf erover uit te oefenen.