Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 22 december

Saul en Jonathan, bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden.
2 Samuël 1 vers 23

Vandaag drie jaar geleden vond een afscheidsdienst plaats in het Vlaamse Zonderschot. Jos Claes en Gusta Schoovaerts waren 64 jaar daarvoor in diezelfde kerk getrouwd. Na een lang en gelukkig huwelijk overleden ze bijna gelijktijdig. Het was een natuurlijke dood. De dokter kon niet zeggen wie van hen beiden het eerst gegaan was.

Jos en Gusta werden ook in hun dood niet gescheiden. Net als Saul en Jonathan. Ná hun dood werden Davids schoonvader en zwager wel van elkaar gescheiden. Want Saul leefde in opstand tegen God en Jonathan had de HEERE lief. Saul sloeg zijn ogen op in de plaats van de pijniging, terwijl Jonathan de heerlijkheid binnenging.

Tijdens dit leven bepaalt een mens zijn eeuwige lot. Wie zich tot God bekeert, Hem z’n zonden belijdt en de Heere Jezus Christus als Heiland aanneemt, wacht een eeuwige heerlijkheid. Hij mag in Gods Vaderhuis wonen, want hij is Zijn kind! – Ieder die weigert zijn knieën te buigen en zijn zondigheid te erkennen, zal moeten boeten. Hij wijst Gods liefdevolle aanbod van de hand. Dat is dan werkelijk zijn eigen schuld.

 

Het dagboek bestellen?