Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 21 december

U gelooft in God, geloof ook in Mij (…) Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u.
Johannes 14 vers 1 en 27

Als mensen zich een voorstelling van God maken, heeft dat ‘goddelijke wezen’ veel overeenkomsten met henzelf. De goden die door mensen zijn uitgedacht, zijn dan ook eisende goden. Door middel van offergaven moeten ze tevreden worden gesteld, in de hoop dat ze dan vriendelijk zullen zijn. De wáre God, de Enige, de God van de Bijbel, is echter een gevende God. Hij is Liefde.

God heeft de wereld zó liefgehad dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven. God schenkt het geloof om Hem aan te nemen. Wie de Heere Jezus Christus als z’n Verlosser aanneemt, ontvangt Gods genadegave: het eeuwige leven.

Het is voor Hem een vreugde om te geven. Hij geeft ook voor niets. Er hoeft geen prijs voor betaald te worden. Het kán ook niet betaald worden!

Gods genade geeft; wij mogen alles dankbaar ontvangen. Een geschenk van God afwijzen, betekent dat we Hem beledigen. Dat heeft vérstrekkende gevolgen. Als we Zijn gaven aannemen, eren we Hem – en de gevolgen zijn heerlijk en groot!

 

Het dagboek bestellen?