Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 20 december

Hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan.
Lukas 15 vers 28

Exacte cijfers zijn niet makkelijk te geven, maar het Noorse onderzoeksbureau IDMC meldde dat er in 2019 wereldwijd 80 miljoen mensen op de vlucht waren geslagen. Ze moesten vooral door oorlogsgeweld, maar ook door natuurrampen huis en haard verlaten. Geen dak boven je hoofd, geen warm thuis! Hoevelen treft het ook in ons beschaafde en welvarende deel van de wereld!

God de Vader biedt alle mensen een thuis aan. De vader uit de bekende gelijkenis van de verloren zoon stelt God voor: Hij neemt iedereen die met belijdenis tot Hem komt, met open armen op in Zijn eigen huis. Voor hen allen is er plaats in de hemel, al zouden alle miljarden mensen nu zich vandaag tot Hem bekeren.

De oudere broer van de teruggekeerde jongen was er echter boos over. Hij ergerde zich aan de genade die zijn vader bewees. Heel wat mensen willen hun zaligheid zelf verdienen. Ze storen zich aan Gods grote genade. Wat dwaas! Niemand kán zelf de hemel verdienen. En voor wie Gods genade niet aanneemt, is in Zijn hemel geen plaats.

 

Het dagboek bestellen?