Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 19 december

Jezus zei tegen hem: Vriend, waarvoor bent u hier?
Mattheüs 26 vers 50

Het was voor de Heiland een bron van grote droefheid dat één van Zijn discipelen een duivel was.

De Heere Jezus had aan Judas de gezamenlijke kas toevertrouwd. Hij maakte van dat vertrouwen misbruik en stal uit de kas. De man was een dief.

Dat was de satan echter nog niet genoeg: Judas moest ook de verrader van zijn Meester worden! Hij die tot de twaalven behoorde, was bereid om zijn kennis van de gewoonten van de Heere Jezus te verkopen voor een paar zilverlingen. Zo verkocht hij Hem aan Zijn vijanden.

In die donkere nacht leidde Judas een grote groep gewapende mannen om de Vredevorst gevangen te nemen. Omdat de Heiland in het donker slecht te herkennen was, wees Judas Hem aan door Hem te kussen – en hij deed dat innig!

Weerzinwekkend!

Dan de stem van de Heere Jezus te horen: “Vriend, waarvoor bent u hier?” Zo mild, maar zó verdrietig! Toen gaf Hij Zich vrijwillig over. Hij liet Zich binden, veroordelen, geselen en ten slotte kruisigen.

 

Het dagboek bestellen?