Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 23 december

Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God.
Jesaja 45 vers 5

December is de laatste maand van het jaar. Lang geleden was maart de eerste maand. De naam december is afgeleid van het getal tien. Na deze tiende maand kwam een naamloze, koude en donkere winterperiode. Maart ontleent zijn naam aan de Romeinse afgod Mars. Hij gold als de god van de lente die de winter verjoeg. Daarom werd hij ook bekend als de god van de oorlog. Na de koude winter werd bovendien vaak de strijd tussen stammen en volken hervat.

Heidenen kennen talloze goden. Die zijn ook aan de lopende band met elkaar aan het ruziën en vechten. Arme mensen die in zoiets moeten geloven!

Wij hebben één God. Hij is de HEERE, de God van de Bijbel, van het Oude én Nieuwe Testament. Hij is de God Die Adam schiep, Noach de ark liet bouwen en Abraham uitkoos om de stamvader van het volk Israël te worden. Hij is de Vader van de Heere Jezus Christus en nu ook de Vader van allen die in Hem geloven. Deze éne God hebben we lief, omdat Hij Zijn eigen Zoon voor ons heeft afgestaan. We mogen Hem toebehoren en voor eeuwig bij Hem zijn.

 

Het dagboek bestellen?