Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 24 december

Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Romeinen 3 vers 23 en 24

God is heilig en rechtvaardig. Hij verdraagt zonde niet. Daarom moet Hij de mensen oordelen als ze Zijn geboden overtreden. Gods toorn zal van de hemel komen over alle ongerechtigheid van de mensen.

God is echter ook vol liefde en genade. Hij deed alles wat nodig was, om ons te kunnen redden, zonder Zijn heiligheid en gerechtigheid op te geven – want dat laatste is onmogelijk!

Hij gaf Zijn eigen Zoon aan het kruis in de dood over. Door Hem te treffen met het oordeel, in plaats van de werkelijk schuldigen – u en mij –, ís het oordeel al gedragen. En God straft niet een tweede keer. De zonden zijn immers volkomen weggedaan! De Heere Jezus riep: “Het is volbracht!”

Daarom kan nu ieder mens de heerlijkheid van God bereiken. Als hij zijn schuld voor God erkent, wordt die hem kwijtgescholden. Dan staat hem niets meer in de weg om tot God te naderen. Als wedergeboren mens mag hij Hem zijn Vader noemen!

 

Het dagboek bestellen?