Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 20 januari

Leg mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm.
Hooglied 8 vers 6

De stadsdichter van Gouda had twee jaar geleden een niet alledaags plan. Pieter Stroop van Renen had een gedicht gemaakt van tien regels. De titel was: ‘Ik lijf mijn woorden in’. Hij zocht tien vrijwilligers die elk één regel op hun lichaam wilden laten tatoeëren. Zelf zette hij de titel op de binnenkant van zijn arm.

In de dagtekst vraagt een bruid aan haar bruidegom om als een zegel op zijn hart en arm geplaatst te worden. Is dat niet ware liefde? Zij wilde hem voor altijd toebehoren.

De Heere Jezus Christus is de hemelse Bruidegom. We zijn verzekerd van Zijn liefde. Hij liet die immers zien op het kruis van Golgotha. Daar stierf Hij voor alle mensen. Als we in Hem geloven, mogen we het weten dat Hij al onze zonden heeft gedragen. Omdat Hij het oordeel van God erover onderging, zijn ze voor eeuwig weggedaan. Daarom kan God ons nu alle zonden
vergeven. Dat doet Hij als we ze voor Hem belijden. Zo worden we Gods kind en zijn eeuwig het eigendom van Christus. Dan draagt Hij onze naam in Zijn hart en heeft ons lief. Wat is dat heerlijk te weten!

 

Het dagboek bestellen?