Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 21 januari

(…) zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.
Efeze 5 vers 2

De Birmaspoorweg staat als de Dodenspoorlijn bekend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lieten de Japanners hem aanleggen. Hij was 415 kilometer lang, van Non Pladuk in Thailand tot Thanbuyuzayat in Myanmar. Het werk duurde zestien maanden en kostte 115.000 dwangarbeiders het leven.

Het werk om voor mensen de weg naar de hemel te banen, duurde drie uren en kostte de Heere Jezus Christus het leven.

Die drie uren waren een eeuwigheid. Wij hadden door onze zonden immers het eeuwige oordeel in de hel verdiend. Dat onderging Christus. Wat voor ons een eeuwigheid had geduurd, kwam in drie uren over Hem. Hoe diep moet dat dan wel zijn gegaan!

Hij stierf inderdaad alleen, maar Hij stierf voor velen: voor allen die in Hem geloven. We kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe vreselijk het lijden aan het kruis voor Hem moet zijn geweest. Uit liefde tot u en mij was Hij daartoe bereid.

Voor dat offer van Zijn leven prijzen we Hem!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage