Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 22 januari

Deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.
Lukas 15 vers 24

De vader noemde zijn zoon die hem had verlaten, dood. Zo kijkt God naar alle mensen die van Hem afdwalen. De Bijbel gebruikt de uitdrukking ‘dood’ dus ook nog voor iets anders dan alleen voor de lichamelijke dood.

Voor mensen doet de dood zijn intrede als het hart ophoudt te kloppen. Bij familie en vrienden bewerkt dat normaal verdriet en rouw. Toch is de geestelijke dood veel ernstiger dan de lichamelijke. Als nu een ongelovige mens sterft, verandert er in wezen niet zo heel veel. Voor God gold hij allang als dood. Door zijn  sterven is zijn toestand alleen definitief geworden. Het is zuiver de laatste stap naar het oordeel.

Zo ver hoeft het echter niet te komen. Ieder mens die in Gods ogen dood is, kan levend worden. Hoe? Door het evangelie van de genade van God aan te nemen.

De Zoon van God is Mens geworden om te sterven aan het kruis. Wie gelooft dat de Heere Jezus voor hem of haar persoonlijk is gestorven en de zonden heeft gedragen, die ontvangt het leven: geestelijk leven, eeuwig leven! Hij komt niet in het oordeel!

 

Het dagboek bestellen?