Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 17 november

Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar. En de HEERE rook die aangename geur.
Genesis 8 vers 20 en 21

Op de tweede verdieping van een flat in Den Bosch brak brand uit. De politie vermoedde al direct dat het aangestoken was. Na de brand wapperden talloze bankbiljetten over straat. Het leek wel strooigoed. Totaal ging het om honderdduizenden euro’s. Het stonk er naar rook, maar er hing ook een ander luchtje aan.

Noach stapte uit de ark op de gereinigde aarde. Daar bouwde hij allereerst een altaar om God offers te brengen. Verbrand vlees stinkt verschrikkelijk. Daar merk je soms iets van als er een stukje vlees door het rooster van de barbecue glipt.

Voor God bracht Noachs offer echter een aangename geur voort. Het was een liefelijke reuk. Dat offer was immers een verwijzing naar het kruis van Golgotha. Daar is Zijn eigen Zoon gestorven. De Heere Jezus volbracht daar het verzoeningswerk. Hij heeft Zich volledig toegewijd aan Zijn God en Vader. Hij heeft God verheerlijkt en Zijn eer volledig hersteld. Het is voor God kostbaar als we daarover tot Hem spreken.

 

Het dagboek bestellen?