Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 18 november

Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
Psalm 51 vers 7

In 1961 werd in Amerika een drieling geboren. De jonge moeder stond de drie jongens kort na de geboorte af ter adoptie. Ze kregen een plekje in drie geheel verschillende gezinnen. Dat ze een drieling vormden, bleef geheim. De psychiater Peter Neubauer wilde zo de vraag beantwoorden of mensen door opvoeding of door genetische aanleg worden wie ze zijn.

Toen de jongens negentien jaar waren, liepen twee van hen elkaar op hun nieuwe school tegen het lijf. De media berichtten erover. Dat pikte de derde broer op en ook hij meldde zich.

Wat we waren, werden we door onze geboorte. Toen onze moeders ons baarden, was de zondige natuur al in ons. Wat wij die in de Heere Jezus geloven, nu zijn, zijn we geworden door Diens sterven aan het kruis: gerechtigheid van God.

Een grotere tegenstelling is nauwelijks denkbaar. Eerst geboren in zonde, van nature geheel verdorven en tot niets goeds in staat – en nu is die zonde in ons geoordeeld en bezitten we de gerechtigheid van God!

 

Het dagboek bestellen?