Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 19 november

Wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd.
Filippi 3 vers 7

Paulus had op jonge leeftijd onder de Joden al een leidinggevende positie. Hij was voortreffelijk opgeleid en spande zich in om carrière te maken. Hij was bovendien een fanaticus die de christenen haatte. Hij wilde het christendom uitroeien.

Toen hij van Jeruzalem op weg was naar Damaskus om ook daar christenen gevangen te nemen en ze voor de rechtbank te slepen, vond iets bovennatuurlijks plaats. Een fel licht uit de hemel bestraalde hem. Een stem sprak tot hem. Toen het voorbij was, was hij blind. Drie dagen kon hij niets zien. Hij was zó getroffen dat hij niet at en niet dronk. Hij dacht na. Deze dagen brachten de ommekeer in zijn leven. Van een fanatieke vijand van Jezus Christus werd hij een toegewijde volgeling. Hij had een innerlijke vrede en blijdschap die hij daarvoor nooit had gekend.

Hij had Christus ontmoet! Dat bepaalde alles, zijn hele verdere leven. Alles wat hij had en wat hij zich had verworven, had z’n waarde verloren. Hij beschouwde het als schade en verlies. Hij had nu de Heere Jezus leren kennen. Hij betekende voor Paulus alles. Christus was zijn grote rijkdom!

 

Het dagboek bestellen?