Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 16 november

Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!
Johannes 1 vers 29

De Heere Jezus is het Lam van God. Hij kwam op aarde om door Zijn sterven de zonde weg te nemen. Aan het kruis gaf Hij Zijn leven. Daar deed Hij het werk van de verzoening. Daardoor kon het beginsel van de zonde van de aarde verwijderd worden. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal geen zonde meer zijn. Al het kwaad zal voor altijd zijn opgesloten in de vuurzee, de hel.

De Heiland stierf voor alle mensen, maar niet allen ontvangen de vergeving van hun zonden. Hoe kan dat? De overheid biedt alle mensen voor maatregelen om energie te besparen, subsidie aan. Wie de subsidie aanvraagt en het bewijs meestuurt dat de maatregel inderdaad ís getroffen, krijgt het geld uitgekeerd. Wie die moeite níet neemt, krijgt niets.

De Heere Jezus Christus heeft aan het kruis voor alle mensen het verzoeningswerk volbracht, maar alleen zíj krijgen deel aan de gevolgen ervan die erom vragen. Dat wil zeggen: ze moeten op hun knieën gaan en God hun zonden bekennen, met oprecht berouw. Dán vergeeft Hij en zijn ook hun zonden weggedaan.

 

Het dagboek bestellen?