Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 16 juni

Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafeth, de zonen van Noach, en ook Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen met hen in de ark (…) En de HEERE sloot de deur achter hem toe.
Genesis 7 vers 13 en 16

Rond het jaar 250 n.Chr. vond een wereldwijde epidemie plaats. Deze pest hoorde waarschijnlijk bij de groep virussen waaraan ook het levensgevaarlijke ebola gekoppeld moet worden. Volgens beschrijvingen kwam 60 procent van de inwoners van de grote stad Alexandrië in Egypte om. In de Griekse hoofdstad Athene stierven 5.000 mensen per dag. Of die aantallen helemaal betrouwbaar zijn? Ook al zouden we ze halveren, het blijft een regelrechte ramp.

Bij de zondvloed stierven in één keer alle mensen, op acht na: Noach en de zijnen. Alleen wie in de ark was gegaan, overleefde het drama. Iedereen was ervoor uitgenodigd. De deur stond wagenwijd open. Noach predikte 120 jaar lang. Toen sloot God de deur.

Nu laat God al tweeduizend jaar de Blijde Boodschap verkondigen: iedereen die z’n toevlucht tot de Heere Jezus neemt, wordt voor eeuwig gered. God nodigt iedereen uit, totdat Hij de deur van de genade sluit!