Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 15 juni

U bent een God Die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goedertierenheid, en U hebt hen niet verlaten.
Nehemia 9 vers 17

‘Hoe komt u erbij om te denken dat het christendom het enige goede geloof is? Waarom zouden enkel de christenen de waarheid in pacht hebben? Volgens mij maakt het God niets uit of je Hem nu als christen of als boeddhist of moslim vereert!’

Dit werd tegen een oude christen gezegd. Hij reageerde: ‘Op deze vraag heeft de profeet Micha al bijna drieduizend jaar geleden het antwoord gegeven. Hij stelde de vraag die geen antwoord nodig heeft: “Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft? (…) Ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee” (hoofdstuk 7 vers 18 en 19).

Weet u, alleen de Bijbel spreekt over vergeving van zonden. Dat vind je niet in de koran, niet bij het hindoeïsme of welke religie dan ook. Alleen de God van de Bijbel biedt ons aan om van onze zonden verlost te worden, door het bloed van Christus.

Onze God is barmhartig, vol van medelijden, rijk aan goedertierenheid en geduldig. Hij toonde Zijn liefde boven alles in de gave van de Heere Jezus.