Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 15 december

Verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.
Lukas 10 vers 20

Iedere burger in Nederland staat in principe bij de gemeente ingeschreven op het adres waar hij of zij woont. Als iemand zich laat uitschrijven zonder een nieuw adres op te geven, registreert de gemeente dat als ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’.

Ruim 50.000 jongeren tussen 18 en 27 jaar hebben die letters VOW achter hun naam staan. Het overgrote deel daarvan is wel in het land, maar waar? Hun burgerservicenummer is als het ware bevroren. Ze kunnen geen gebruik maken van de voorzieningen van de staat, geen zorgverzekering afsluiten, geen uitkering aanvragen, geen baan aannemen.

Inderdaad, laten we ons verblijden als onze namen in de hemel opgeschreven zijn! Dat levert ons het ‘recht’ op om daar eeuwig te wonen. We hebben deel aan al het geluk dat daar heerst.

Het is waar: we zijn nog op aarde. Maar dat duurt niet lang meer. Het leven hier gaat in een zucht voorbij. We mogen uitzien naar de Heere Jezus. Hij zei op de laatste bladzijde van de Bijbel: “Ik kom spoedig!” Hij haalt ons op en brengt ons in de hemel.

 

Het dagboek bestellen?