Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 14 december

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
Hebreeën 4 vers 16

Door Zijn offer aan het kruis heeft de Heere Jezus ons de hemel en de toegang tot de troon van de genade geopend.

Is het niet een groot geluk dat we al onze zorgen en problemen in het gebed aan onze God en Vader mogen toevertrouwen? Wie dat één keer echt heeft ondervonden, zal een volgende keer als omstandigheden hem aanvliegen, misschien niet zo lang aarzelen om het opnieuw aan God te vertellen.

Het antwoord op onze gebeden laat soms op zich wachten. God reageert niet altijd direct. Tenminste, wij zien dat niet altijd. Soms laat Hij ons wachten om ons geloof op de proef te stellen. Hij wil dat we niet onmiddellijk de moed verliezen, maar op Hem vertrouwen. Op Zíjn tijd komt Hij te hulp.

Wat God heeft beloofd, maakt Hij waar. Omdat Hij de Almachtige is en op Golgotha onloochenbaar heeft bewezen dat Hij ons liefheeft, kunnen we Hem werkelijk volledig vertrouwen.

 

Het dagboek bestellen?