Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 13 januari

De HEERE zei tegen Mij: Werp dat de pottenbakker toe – een mooie prijs waarop Ik door hen geschat ben! Daarop nam Ik de dertig zilverstukken en wierp ze in het huis van de HEERE de pottenbakker toe.
Zacharia 11 vers 13

Hoe kijkt een scheikundige naar het menselijke lichaam? ’t Bestaat voor bijna zeventig procent uit water. Verder bevat het voldoende vet voor zeven stukken zeep, genoeg ijzer voor één spijker, fosfor voor zeven doosjes lucifers, kalk om één plafond te witten, nog wat magnesium, potas en zwavel en een paar ons suiker. De waarde schommelt rond 20 euro.

Voor God is een mensenziel van onschatbare waarde! Om die vrij te kopen en eeuwig te kunnen bezitten, zond Hij Zijn eigen Zoon naar het kruis. Om u en mij tot Zijn kinderen te kunnen maken, liet Hij Zijn enige Zoon een vreselijke dood sterven. Zó kostbaar zijn we voor Hem!

Op welke waarde hebben de mensen de Heere Jezus Christus geschat? Dertig zilverstukken hadden ze voor Hem over. Meer niet. Wat een belediging! Sarcastisch noemt Hij het “een mooie prijs”.

Voor ons die in Christus geloven, is Hij meer dan alles waard. Hij is onze kostbare Redder en Zaligmaker!

 

Het dagboek bestellen?