Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 12 januari

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden.
Handelingen 3 vers 19

Wat houdt bekering in?

God schiep de mens en wilde hem zegenen, maar hij zondigde en moest daarom geoordeeld worden. God wilde dat niet en liet daarom Zijn eigen Zoon sterven om mensen te kunnen redden. Om echter gered te worden, moet een mens zich wel bekeren.

Ten eerste moet hij beseffen dat hij een zondaar is. Niet alleen maar dat hij af en toe iets verkeerds heeft gedaan, maar dat hij in zichzelf helemaal zondig is.

Verder moet hij berouw hebben over zijn zonden, oprechte spijt. Weten met je hoofd, is niet voldoende. Je hart moet geraakt zijn. Je moet echt verdriet hebben dat je zo’n zondaar bent.

Als derde moet een mens zijn zonden belijden, dat wil zeggen: bij hun naam noemen en hardop uitspreken voor God. Dát is moeilijk voor onze trots! Maar er is geen ontkomen aan.

Ten slotte mag hij geloven dat God z’n zonden ook daadwerkelijk vergeven hééft. Dat heeft Hij beloofd en dat doet Hij ook. Dan kunnen we Hem ook danken voor onze redding en voor het offer van Zijn Zoon!

 

Het dagboek bestellen?