Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 14 januari

Laat het U behagen, HEERE, mij te redden; HEERE, kom mij spoedig te hulp.
Psalm 40 vers 14

De winters hier stellen de laatste jaren niet veel meer voor. In Alaska is dat wel anders. In januari vorig jaar raakte de 30-jarige Tyson Steele er in de problemen. Door een schoorsteenbrand ging zijn huis in vlammen op. De buurman woonde 30 kilometer verderop. En de temperatuur daalde tot wel 30 graden onder nul. Hij kon zelfs geen hulp inroepen, want ook zijn telefoon was verbrand. Tyson overleefde ruim drie weken in een iglo. Een vriend die maar niets van hem hoorde, schakelde de politie in. Vanuit een helikopter werd hij gevonden. De letters S.O.S. die hij groot in de sneeuw had geschreven, hielpen daarbij.

Wat zal hij blij zijn geweest dat zijn vriend zich zorgen om hem had gemaakt! Wij hebben nog veel meer reden tot blijdschap, omdat God Zich ons eeuwig lot heeft aangetrokken. Door onze zonden hadden we immers het eeuwige oordeel verdiend. Dat wil God ons besparen. Daarom legde Hij de straf op Zijn eigen Zoon, op de Heere Jezus. Als nu iemand in Hem gelooft, vergeeft God hem alle zonden.

Wie tot Hem bidt en om genade smeekt, zal ervaren dat God spoedig, ja, direct te hulp komt!

 

Het dagboek bestellen?