Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 15 januari

Een man sterft en is krachteloos; als een mens de geest geeft, waar is hij dan?
Job 14 vers 10

Als het aardse leven voorbij is, wat dan? Aan het einde van dit leven staat de harde werkelijkheid van de dood. Er is geen ontkomen aan!

Maar wat dan? Valt met zekerheid te zeggen wat er dan gaat gebeuren? De traditie beweert: ‘Alles is onzeker’. De religie zegt: ‘Laten we er het beste maar van hopen’. De wetenschap antwoordt: ‘Het is een sprong in het duister’.

Naast al deze stemmen die angst en verwarring zaaien, is de duidelijke stem van de eeuwige God te horen. Als we zekerheid willen hebben over de toekomst, moeten we naar de Bijbel luisteren.

God zegt dat het “voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt” (Hebreeën 9 vers 27). Dát komt er dus, maar … het geldt niet voor iedereen! Wie naar de Bijbel luistert en zich persoonlijk heeft bekeerd en gebogen voor God, wordt door Hem in genade aangenomen. Die mag weten dat het oordeel dat hij verdiende, door de Heere Jezus op het kruis is gedragen. Dan is er na dit leven geen oordeel meer, maar het hoogste geluk!

 

Het dagboek bestellen?