Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 9 juli

God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
1 Johannes 4 vers 8 en 9

Kan God dan niets doen aan de ellende in de wereld? Interesseert het Hem niet hoe het de mensen vergaat? Omdat het lijkt dat Hij niet ingrijpt, klagen velen God aan. Is dat terecht?

De wereld heeft een andere vorst en god: de satan. De mensen hebben hem boven God verkozen. Hij verleidt hen tot zonde. En omdat ze zich láten verleiden, is iedereen medeschuldig aan de ellende.

Die ellende in de wereld is het gevolg van wat in de mensen leeft: egoïsme, haat, jaloezie, hebzucht, hartstocht. Als God zou ingrijpen, bleef geen mens in leven. Hij wacht en zwijgt daarom niet uit onverschilligheid, maar juist omdat Zijn liefde naar de mensen uitgaat. Hij zou zo graag willen dat ze allemaal tot inkeer kwamen!

God zweeg ook toen mensen Zijn eigen Zoon aan het kruis nagelden. Hij bevrijdde Hem niet, maar liet het gebeuren. Eveneens, omdat Hij op grond van dat kruis mensen wilde redden en tot Zijn kinderen maken.