Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 3 december

Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.
Psalm 25 vers 12

Het is een kostbare belofte: Godzelf wil ons de weg tonen die we moeten gaan! Kunnen we ons dan nog vergissen?

Gods Woord laat de weg zien die naar Zijn wil is. We vinden in de Heilige Schrift veel directe aanwijzingen voor ons gedrag. We zouden niet mogen aarzelen die op te volgen.

Het wordt wel iets moeilijker als we beslissingen moeten nemen in situaties waarover de Bijbel niet rechtstreeks spreekt. Toch wil God ons ook dan onderwijzen.

Aan die belofte is wel een voorwaarde verbonden: ze is afhankelijk van onze geestelijke toestand. Zijn we godvrezend? Hebben we de oprechte wens om God in alles gehoorzaam te zijn? Zijn we er bang voor iets te zeggen of te doen wat onze Vader en de Heere Jezus zou onteren?

Het ligt aan onze innerlijke toestand of we Gods aanwijzingen voor onze levensweg begrijpen of niet. Hij wil ons die zo graag geven. Laten we Hem dan niet in de weg staan!

 

Het dagboek bestellen?