Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 26 februari

Hij kwam tot het Zijne [= het volk Israël], maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.
Johannes 1 vers 11 en 12

De tegenwoordigheid van de Heere Jezus op aarde had als gevolg dat de wereld in twee groepen werd verdeeld: zij die hun zondige toestand erkenden en Hem als hun Heiland aannamen, en zij die in hun hoogmoed weigerden voor God te knielen.

In de hele Bijbel verschijnen deze twee klassen van mensen regelmatig. Er zit niets tussen. Het is echt afschuwelijk als iemand probeert mensen wijs te maken dat er ook nog wel een tussenweg is. Dan voelen ze niet meer de noodzaak om zich tot God te bekeren.

De Heere Jezus heeft uit liefde tot God en mensen op het kruis het werk van de verlossing volbracht. Hij onderging het oordeel dat wij door onze zonden hadden verdiend. Dat werk is toereikend voor allen. Ieder kan worden gered. Maar alleen zij die geloven, hebben ook werkelijk deel aan die verlossing. Tot welke groep mensen behoort u?

Geplaatst op Categorieën Homepage