Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 27 februari

Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt?
Mattheüs 22 vers 11 en 12

De Cosco Nebula is één van de grootste vrachtschepen ter wereld. Hij kan ruim 20.000 containers vervoeren. Eind februari 2019 lag de reus in de Rotterdamse haven. De douane vertrouwde de vrachtpapieren niet en wilde een container controleren. Dat was moeilijk en het kon niet, maar het moest en zou. Er bleken 90.000 flessen wodka in te zitten voor de leider van Noord-Korea. Er bestaat een wereldwijd verbod op de export van zulke dingen naar dat land. Het feest ging dan ook niet door. – De waarde van de wereldwijde smokkelhandel moet enorm zijn. Hoeveel procent zou de douane ontdekken?

Over de grens tussen de aarde en de hemel wordt niets en niemand gesmokkeld. Om het zo te zeggen: de bewaking is volmaakt. Er glipt niets doorheen.

En áls het zou gebeuren, valt iemand die niet in de Heere Jezus heeft geloofd, in de hemel onmiddellijk op. Hem ontbreekt de bruiloftskleding, de mantel van het heil en de gerechtigheid.