Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 23 juli

Verblijd u altijd in de Heere.
Filippi 4 vers 4

Wie was in staat om dit te zeggen? De mens ‘in de derde hemel, in het paradijs’? Nee, de gevangene in Rome! Paulus kon het met overtuiging zeggen, want hij was vol van de Heere Jezus.

Wie op Hem vertrouwt, zal, hoe groter de tegenspoed is, des te meer ervaren dat ook zo alles goed is.

Het is moeilijker zich in goede dagen in de Heere Jezus te verblijden, dan in een tijd van beproeving. Want moeilijkheden in het leven drijven ons uit naar de Heere Jezus. Wanneer we geen tegenslag hebben, wordt het gevaar groter dat we Hem uit het oog verliezen. De vreugde in Christus bevrijdt ons ervan dat we door de omstandigheden overheerst worden.

We zijn er ons over het algemeen te weinig van bewust dat we allemaal op bepaalde dingen of personen steunen – totdat ze ons worden ontnomen! Als we ons echter altijd in de Heere Jezus verblijden, kan ons de kracht die we daaruit putten, nooit worden afgenomen. Deze vreugde is immers niet afhankelijk van uiterlijke omstandigheden, maar is verankerd in Hem Die gisteren, vandaag en morgen Dezelfde en altijd trouw is.