Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 22 juli

De Heere (…) – Hem moet u vrezen, voor Hem moet u zich buigen en aan Hem moet u offeren.
2 Koningen 17 vers 36

Twee rugzaktoeristen uit Berlijn waren in Venetië. Het stel van in de dertig zette aan de voet van de beroemde Rialtobrug een bakje koffie met een kooktoestelletje. Net toen ze het opdronken, greep de politie in. Ze kregen een boete van bijna 1.000 euro en moesten de stad verlaten. Burgemeester Brugnaro sprak flinke taal: ‘Als ze denken dat ze hier kunnen doen wat ze willen, moeten ze begrijpen dat ze bestraft en verbannen worden’.

’t Is niet altijd makkelijk om regels in andere landen te begrijpen, maar de regeringen stellen ze vast en handhaven ze. Daar heb je je maar aan te houden. In de hele wereld stelt God de regels vast, want Hij is de almachtige Schepper. Hij vraagt niet zozeer van ons dat we Zijn wil snappen, nog minder of we het ermee eens zijn, maar wel dat we ons eraan onderwerpen.

Híj bepaalt, wij hebben enkel te buigen. Dat ligt ons niet zo. Wie het echter weigert, werkt zichzelf diep in de problemen: hij belandt in het eeuwige oordeel. Maar wie voor God knielt en Zijn almacht erkent, wordt door Hem verheven als Zijn kind.