Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 23 april

Alles aan Hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn Liefste.
Hooglied 5 vers 16

De dankbaarheid die we onze Heiland en Meester zijn verschuldigd, kan niet in woorden worden uitgedrukt. Hij had ons lief toen wij nog actief waren in onze zonden en overtredingen. De liefde van de Heere Jezus is onnoemelijk groot en kostbaar. Zij is het werkelijk waard om geprezen te worden. Geen loflied kan op volkomen wijze de heerlijke gevolgen van de redding bezingen die Hij helemaal alleen voor ons heeft bewerkt.

De hoogste lofprijzing die verlosten Hem kunnen brengen, betreft echter wat Hij in Zichzelf ís. De liefde die uit Zijn hart stroomt, wordt overtroffen door Zijn hart zelf. De wonderen die Zijn handen bewerkten, zijn groot, maar Zijn handen zelf zijn groter. Het heerlijkste aan Christus is Hijzélf. We waarderen ten hoogste wat van Hem komt, maar Hém huldigen we. Zijn gaven worden boven alles op waarde geschat, maar Hijzelf wordt aangebeden.

Alles aan Hem is liefelijk, is begerenswaard. Zó is Hij naar Wie de liefde van onze harten uitgaat. De eeuwigheid zullen we bij Hem mogen zijn en van Hem genieten!

Geplaatst op Categorieën Homepage