Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 22 april

Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken.
1 Korinthe 4 vers 5

Westelijk van Melbourne in Australië ligt het plaatsje Werribee. Bij een bejaard echtpaar daar werd een pakketje bezorgd. Ze wisten van niets. Er zaten zakken in met wit poeder. Die wogen samen zo’n 20 kilogram. Ze belden de politie. Het was een lading drugs met een straatwaarde van omgerekend ruim 6 miljoen euro. Wat speurwerk leidde naar een andere woning in de buurt. Daar troffen de agenten nog meer drugs aan. De bewoner namen ze mee.

Alles komt aan het licht. Veel al op aarde, maar het allermeeste pas voor de rechterstoel van Christus. Maar niets blijft verborgen. De hemelse Rechter kijkt dwars door alles heen en peilt zelfs wat op de bodem van ons hart ligt.

Zou je voor zo’n God niet bang moeten zijn? Zeker! Er is echter een geweldige troost: deze rechter wil onze redder worden! Hij heeft ons lief. Daarom heeft Hij onze zonden op Zich genomen. Hij droeg de straf die wij verdienden. Als we onze zonden eerlijk voor Hem belijden, vergeeft Hij ze ons allemaal. Dan worden we Gods kind en is er voor angst geen reden meer.