Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 22 oktober

Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht (…) Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is.
Mattheüs 18 vers 10 en 11

Vele ouders hebben moeten toezien hoe het levenslicht van hun pasgeborenen uitdoofde. Velen werden verbitterd en bleven zonder troost achter.

Deze kleinen om wie ze treuren, verheugen zich in een geluk dat de diepste liefde van een vader of een moeder hun op aarde niet had kunnen geven. De baby’s die dagelijks sterven, worden opgenomen in het paradijs. Terwijl hun lichaampjes tot stof terugkeren, zijn hun zielen bij de Heere Jezus.

Ze zijn niet op grond van hun onschuld in de hemel. Ongetwijfeld zijn ze niet verantwoordelijk, maar ze hebben van hun ouders de zondige natuur geërfd. Daarom zouden ze nooit in Gods tegenwoordigheid kunnen verschijnen. Om zulke kleinen te verlossen, is de Heere Jezus gekomen – los van de vraag of hun ouders kinderen van God of goddeloos zijn.

Voor hen is Hij naar het kruis gegaan. Al zou nooit één volwassene zich tot Hem hebben bekeerd, Hij zou alleen voor deze kleinen zijn gekomen. Zó lief heeft Hij de kleine kinderen!

 

Het dagboek bestellen?