Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 21 oktober

Zo zal Babel wegzinken en niet meer boven komen, vanwege het onheil dat Ik erover zal brengen.
Jeremia 51 vers 64

De Slufter is een prachtig natuurgebied op Texel. Bij hoog water kan het helemaal overstroomd worden. Op sommige plekken staat het dan best hoog. Begin vorig jaar kwamen meerdere wandelaars er vast te zitten. Ze zakten weg in het drijfzand. Gelukkig zonken ze niet dieper weg dan tot hun middel, maar op eigen kracht kwamen ze er niet meer uit.

Babel zou helemaal wegzinken, kopje-onder gaan. Waarom? Omdat God onheil over die goddeloze stad zou brengen.

Als de heilige God moet Hij elke zondaar oordelen. Dat zal straks gebeuren in de poel van vuur. Wie daarin wordt geworpen, komt er nooit meer uit. Dat is een afgrijselijk lot!

Omdat God liefde is, wenst Hij en hoopt Hij vurig dat mensen zich tot Hem zullen bekeren. Want als zij Hem hun zonden belijden, kan Hij die vergeven. Dan kan Hij hen rechtvaardigen en gaat de hemel voor hen open. Daar worden we als het ware ondergedompeld in het echte geluk. Er woont ware blijdschap en vrede!

 

Het dagboek bestellen?