Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 19 maart

Toen zij voeren, viel Hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer, en hun schip liep vol water en zij waren in nood.
Lukas 8 vers 23

De discipelen waren niet op eigen houtje scheep gegaan. Ze hadden gehandeld op de aanwijzing van hun Meester.

Als Hij ons op weg stuurt of een opdracht geeft, vertrouwen we Hem dan? Zijn we er volledig zeker van dat Hij ons zal helpen? Hij zal ons altijd door de storm heen naar de plek brengen waar Hij ons wil hebben. Daarom mogen we rotsvast vertrouwen op Gods belofte dat Hij bij ons zal zijn, als we Zijn wil wensen te doen.

De discipelen maakten moeilijke ogenblikken door. Toch was de Heere Jezus bij hen! Ze konden niet begrijpen dat Hij onder zulke omstandigheden kon slapen. Ze dachten dat Hij hen in de steek had gelaten en hen aan hun lot overliet. Hun gevoelens klopten niet met de werkelijkheid, want Hij was bij hen in het schip. En zij hoefden Hem maar te roepen – want daarop wachtte Hij! –, en Hij bood hulp.

Inderdaad, we hoeven nooit bang te zijn, omdat Hij altijd bij ons is. Zijn liefde en zorg zijn oneindig.