Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 20 maart

Nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.
Efeze 2 vers 13

Maart vorig jaar voer een reusachtig schip van China naar Stockholm. Het was de Zhen Hua 33. De kolos vervoerde een brug, 140 meter lang en 45 meter breed, met een gewicht van 3400 ton. De nieuwe Slussen-brug moest de wijk Sodermalm met de rest van de Zweedse hoofdstad gaan verbinden.

Bruggen over rivieren brengen de overkant dichtbij. Tussen de mens en God gaapte een kloof. Die was breed en diep, voor ons onoverbrugbaar. We waren ver van God verwijderd. Zijn heiligheid en onze zondigheid verdroegen elkaar niet.

God heeft er Zelf voor gezorgd dat er over deze kloof een brug geslagen werd. Dat gebeurde door het sterven van Zijn eigen Zoon. Christus is Zelf de brug. Op grond van Zijn bloed kunnen we nu tot God naderen. De Heere Jezus stortte immers Zijn kostbare bloed toen Hij Gods oordeel over onze zonden onderging. Christus moest in de dood gaan. Enkel op grond van Zijn sterven kunnen we nu met God in verbinding staan. Wie in de Heere Jezus gelooft, wordt met God verbonden en Zijn kind.